Kort biografi över prelaten
Msgr Fernando Ocáriz, Opus Deis prelat

Genomskinlighet för Kristus

Artiklar
Genomskinlighet för Kristus

Biskop Xavier Eschevarría, prelat för Opus Dei, med anledning av Johannes Paulus II:s saligförklaring. Vi återger en artikel publicerad i tidningen...

Opus Dei i Afrika

Intervjuer

Bland ungdomen i Afrika, där målet är att öppna vägen för nytt hopp i de afrikanska länderna med sina många problem, vilka projekt är Opus Dei...