Brev och meddelanden från Opus Deis prelat

Prelatens brev 14 februari 2017

Herdabrevet sammanfattar den nyligen avslutade generalkongressens slutsatser. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Meddelande från prelaten augusti 2017

Meddelande från Msgr Fernando Ocariz med anledning av Jungfru Marias upptagning till himmelen.

Som ni vet så träffar jag dessa veckor, då jag åker genom Spanien, Portugal, Frankrike och nu Tyskland, Holland och Belgien, många personer i Verket och deras familjer, samt medarbetare och vänner. Jag delar deras glädje, sorger och framför allt deras vilja att förmedla Kristi kärlek till många personer. Jag kommer ihåg de ord som den helige Josemarías själ uttryckte som tacksägelse till Gud: ”Jag tänker på Verket och jag ...