Brev och meddelanden från Opus Deis prelat

Prelatens brev 14 februari 2017

Herdabrevet sammanfattar den nyligen avslutade generalkongressens slutsatser. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Prelatens brev (4/6 2017)

Familjer som håller ihop, hjälper andra familjer och tar emot hjälp från andra. I detta brev har prelaten förslag på hur vi kan värna om familjen, kärlekens sköte.

Rom den 4 juni 2017, Pingstdagen

Mina älskade barn, må Jesus bevara er!

Såsom den senaste generalkongressen[1] talade om, är familjen de senaste årtiondena en av prioriteringarna i kyrkan och därför även i prelaturen. Jag vill i detta brev tala kort om apostolatet med familjer som är så oerhört viktigt.

Det är uppenbart att många människor ser det äktenskap som Gud tänkt sig vara en enhet mellan en man ...