Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

Den helige Joseph en vanlig man

”Josef var faktiskt en vanlig man, som Gud litade på för att göra stora ting.” Den helige Josemaría hänvisade gärna till honom som exempel på en föredömlig familjefar som lyckades möta Gud i vardagen. Det gjorde Josef helt enkelt genom att uppfylla Guds vilja. Här följer några texter med anledning av den helige Josefs högtid som i år firas den 15 mars.

Vi har i dag talat om böneliv och apostolisk iver. Vilken bättre läromästare skulle vi kunna ha än den helige Josef? Om ni vill ha ett råd, har jag ett som jag upprepar oförtröttligt sedan många år: Ite ad Joseph (1 Mos 41:55), gå till Josef. Han kommer att visa er konkreta vägar och såväl mänskliga som gudomliga sätt för att närma er Jesus. Och snart kommer ni att våga, som han, bära, kyssa, klä och vårda (Ur bön till den helige Josef, förberedelsebön inför den heliga Mässan i Missale...