Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Du är Guds barn"

Dopet gör oss till fideles - ”trogna”, ”troende” -, ett ord som i likhet med detta andra, sancti – ”heliga”-, användes av Jesu första efterföljare för att benämna varandra och som används ännu idag: man talar om Kyrkans ”kristtrogna”. Tänk på det! (Smedjan, nr. 622)

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. (...) Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde" (Matt 3:13. 17).

I dopet har vår Fader Gud tagit våra liv i besittning, han har införlivat oss med Kristi liv och sänt oss den helige Ande.

Guds kraft och makt upplyser jordens ansikte. Vi skall sätta världen i brand, få den att brinna med lågorna av den eld som du kom för att tända på jorden! ... Och då, du vår...