Dagens text

"Äktenskapets gudomliga värde"

Mitt i festglädjen i Kana, är det bara Maria som lägger märke till att det fattas vin ... En människa kan upptäcka även de minsta tjänster som går att utföra om hon, i likhet med Maria, lever hängivet uppslukad av sin nästas behov, för Gud. (Plogfåran, nr. 631)

Makarnas rena och klara kärlek är en helig verklighet som jag som präst välsignar med mina båda händer. Den kristna traditionen har ofta hävdat att Jesu närvaro vid bröllopet i Kana är en bekräftelse på äktenskapets gudomliga värde: Vår Frälsare gick till det bröllopet – skriver Kyrillos av Alexandria – för att helga människolivets ursprung.

Äktenskapet är ett sakrament som gör två kroppar till ett enda kött. I teologin fastslås med ett kraftfullt uttryck att sakramentets materia utgörs...

Sankt Josemaría Escrivá
”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare