På väg till valkongressen

Nyheter
På väg till valkongressen

Opus Dei-medlemmar från hela världen beskriver hur valet av Opus Deis nya prelat går till och vad kyrkan förväntar sig av var och en av dem.

Dagens text

"Herre, jag kan inte be"

Om du verkligen önskar vara en botgörande själ – botgörande och lycklig – måste du framför allt försvara dina dagliga stunder av bön – intim, generös, lång bön – och se till att inte bara förlägga dessa stunder till tider som du råkar ha lediga, utan till en fast tidpunkt, om det är möjligt. Ge inte efter i dessa detaljer. Låt dig bli en slav under din dagliga tillbedjan, så försäkrar jag att du ständigt kommer att vara lycklig. (Plogfåran, nr. 994)

När jag ser hur vissa framställer fromhetslivet, den kristnes umgänge med sin Herre, på ett sätt som får det att framstå som otrevligt, teoretiskt, formalistiskt och fyllt av själlöst reciterande som snarare främjar anonymitet än ett personligt samtal på tu man hand med Gud vår Fader – äkta muntlig bön är aldrig anonym – kommer jag att tänka på Herrens råd: När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de,...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning