En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

"Vår tros Gud är inte ett avlägset väsen"

Betrakta det vackraste och största på jorden, ... allt det som glädjer förståndet och de övriga själsliga krafterna, ... och det som är välgörande för både kroppen och sinnena ... Tänk på världen och på alla andra världar som lyser på natthimlen: hela universum.

Allt detta, och därtill hjärtats alla önskningar uppfyllda ... är ingenting värt, ingenting och mindre än ingenting, i jämförelse med denne min Gud - din Gud! Han är en oändlig skatt, den dyrbaraste pärlan, han blev förödmjukad, en slav, tillintetgjord, lik en tjänare i det stall där han ville födas, i Josefs verkstad, i sitt lidande, i sin förnedrande död ... och i den vansinniga kärleken i den heliga Eukaristin. (Vägen, nr. 432)

Det är nödvändigt att i ödmjukhet tillbe denne dolde...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...