Årsdagen av biskop Javiers bortgång

Tack

"Tack" tecknar ett porträtt av biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat från 1994 till 2016. Större delen av sitt liv arbetade han i två helgons närhet och han blev deras efterträdare. Biskop Javier var en trogen förkunnare av Evangeliet och predikade ständigt enhet. Gång på gång uppmanade han sina andliga barn: "Älska varandra! Älska varandra mer!" (Textad på engelska och andra språk)

Novena till Maria Immaculata

Aktuellt
Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort Biografi över Isidoro

Kort Biografi över Isidoro

Isidoro Zorzano Ledesma föddes i Buenos Aires i Argentina den 13 september 1902.
Den 24 augusti 1930 bad han om att bli upptagen i Opus Dei. Han var en av dess allra första medlemmar och förblev alltid obrottsligt trogen denna sin kallelse från Gud att verka för Honom mitt i världen.
Han dog den 15 juli 1943 efter att ha mottagit de sjukas smörjelse ur Opus Deis grundares händer.

Dagens text

"Äktenskapets gudomliga värde"

Mitt i festglädjen i Kana, är det bara Maria som lägger märke till att det fattas vin ... En människa kan upptäcka även de minsta tjänster som går att utföra om hon, i likhet med Maria, lever hängivet uppslukad av sin nästas behov, för Gud. (Plogfåran, nr. 631)

Makarnas rena och klara kärlek är en helig verklighet som jag som präst välsignar med mina båda händer. Den kristna traditionen har ofta hävdat att Jesu närvaro vid bröllopet i Kana är en bekräftelse på äktenskapets gudomliga värde: Vår Frälsare gick till det bröllopet – skriver Kyrillos av Alexandria – för att helga människolivets ursprung.

Äktenskapet är ett sakrament som gör två kroppar till ett enda kött. I teologin fastslås med ett kraftfullt uttryck att sakramentets materia utgörs...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning