Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Hjälpmedel för maj månad

Om Opus Dei
Hjälpmedel för maj månad

Maj är en glad månad och ägnad åt Jungfrun Maria. Att umgås med Maria är en mycket bra genväg för att närma sig hennes Son. På Opus Deis hemsida...

En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

Guds barmhärtighet

“Gud är rik på barmhärtighet” var det budskap som påven Johannes Paulus II riktade till hela kyrkan under hans nyss avslutna resa till Polen. På Kraków-Balices internationella flygplats sade han: “Guds barmhärtighet återspeglas i människornas barmhärtighet. Krakow har i århundraden haft äran att vara hemvist för stora män och kvinnor som satte sin lit till Guds kärlek och gav ett barmhärtighetens vittnesbörd genom specifika kärleksgärningar mot sin nästa”. Härnedan framställer vi några utvalda texter av ...

...den salige Josemaría om Guds barmhärtighet.

Sök förening med Gud och uppfyll dig med hopp – en dygd som ger säkerhet! – för Jesus kommer att upplysa dig med sin barmhärtighets ljus, även i den mörkaste natt.

Smedjan, 293

Ännu ett fall, och ett rejält sådant! ... Förtvivla? Nej, ödmjuka dig och åkalla genom Maria, din Moder, Jesu barmhärtiga kärlek. Ett miserere och upplyft ditt hjärta! Och börja om igen.

Vägen, 711

Se så innerligt...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...