Två nådegåvor

Bönhörelser
Två nådegåvor

När jag fick reda på att saligförklaringen av Montse Grases kommit ett steg längre började jag be henne mer om hjälp för brådskande angelägenheter.

Bara att börja (5): Öppna dörrar

Personligt
Bara att börja (5): Öppna dörrar

Denna video, den femte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, handlar om initiativ i Tyskland och Österrike som försöker hjälpa människor...

Dagens text

"Gud rycker inte upp dig ur din miljö"

Gud rycker inte upp dig ur din miljö, tar dig inte ut ur världen, från din ställning, från dina mänskliga ädla ambitioner eller från ditt yrkesarbete … men just där vill han att du skall vara helig! (Smedjan, nr. 362)

Ni måste vara övertygade om att yrkeskallet är en väsentlig, oskiljaktig del av vårt liv som kristna. Herren vill att ni skall vara heliga på den plats där ni befinner er, i det yrke som ni har valt, av vilka skäl ni än har gjort det. Jag tycker att alla yrken är goda och ädla - så länge som de inte strider mot Guds lag - och att de kan föras upp till det övernaturliga planet, det vill säga att de kan ledas in i den ström av kärlek som kännetecknar ett Guds barns liv. (...)

Vi får...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ