Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Hjälpmedel för maj månad

Om Opus Dei
Hjälpmedel för maj månad

Maj är en glad månad och ägnad åt Jungfrun Maria. Att umgås med Maria är en mycket bra genväg för att närma sig hennes Son. På Opus Deis hemsida...

En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

"Den rena kärleken mellan en man och en kvinna"

Beundra vår Fader Guds godhet: fylls du inte av glädje av att med säkerhet veta att även ditt hem, din familj, ditt land, som du älskar vansinnigt mycket, kan helgas? (Smedjan, nr. 689)

Och nu, mina söner och döttrar, låt mig fästa uppmärksamheten på en annan aspekt av det vanliga livet, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag tänker på den mänskliga kärleken, på den rena kärleken mellan en man och en kvinna, på förlovningen, på äktenskapet. Ännu en gång vill jag säga att denna heliga mänskliga kärlek inte endast är något som skall tillåtas och tolereras vid sidan av andens verkliga liv, som vissa falska spiritualistiska tankesätt (som jag tidigare har nämnt)...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...