På väg till valkongressen

Nyheter
På väg till valkongressen

Medlemmar av Opus Dei från hela världen beskriven hur valet av Opus Deis nya prelat ska gå till och vad Kyrkan förväntar sig av var och en av dem.

Tack

Om Prelaten
Tack

"Tack" tecknar ett porträtt av biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat från 1994 till 2016. Större delen av sitt liv arbetade han i två helgons...

Dagens text

"Var glada, var alltid glada"

Ingen blir lycklig här på jorden innan han bestämmer sig för att inte vara det. Så här går vår väg: smärta - buren på ett kristet sätt! -, Kors; Guds Vilja, Kärlek; lycka här och sedan, för evigt. (Plogfåran, nr. 52)

Servite Domino in laetitia! - Jag kommer att tjäna Herren med glädje! En glädje som kommer att vara följden av min Tro, av mitt Hopp och av min Kärlek ... som måste vara för alltid, eftersom - som aposteln Paulus försäkrar oss - Dominus prope est - Herren är nära. Jag kommer att gå tillsammans med honom, med säkra steg, för Herren är min Fader ..., och med hans hjälp kommer jag att göra hans älskvärda Vilja, även om det känns svårt. (Plogfåran, nr. 53)

Här är ett råd som jag har...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ