Prästkurs i Surahammar

Nyheter
Prästkurs i Surahammar

Mellan den 26 mars och den 1 april har den tredje prästkursen i Surahammar ägt rum. 10 präster från länder kring Östersjön har deltagit i en konferens...

Dagens meddelande

“Allt har givits oss i Kristus”

Du, som lever mitt i världen, som är som vilken medborgare som helst, som är i kontakt med människor som anses vara goda eller onda; du måste ständigt vilja ge folk den glädje som uppfyller dig för att du är kristen. (Plogfåran, nr. 321)

Om vi ser runtomkring oss och betraktar mänsklighetens historia, ser vi både utveckling och framsteg. Vetenskapen har givit människan en större insikt om hennes makt. Tekniken dominerar naturen i större utsträckning än under tidigare epoker och mänskligheten kan hoppas på att uppnå en högre nivå i fråga om kultur, levnadsstandard och enhet.

Vissa kanske känner sig manade att nyansera denna bild genom att erinra om att människor fortfarande lider under orättvisor och krig,...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt