Tecken som präglar jubelåret

Om Påven
Tecken som präglar jubelåret

Under jubelåren flödar kyrkan över av nåd och kallar alla sina barn till omvändelse. Det gör kyrkan genom att ur de skatter av nådegåvor hon förvaltar...

Novenan för förlåtelse

E-böcker
Novenan för förlåtelse

Påven Franciskus har påmint oss om glädjen att förlåta. Med jubelåret vill han på nytt betona Guds barmhärtighet. Gud förlåter oss och inbjuder oss...

Dagens text

Kärlek till påven och Kyrkan

”Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen ... Med en alltmer teologisk kärlek” (Plogfåran, 353). Texter av den helige Josemaría med anledning av Petrus Biskopsstol, den 22 februari.

Vår heliga moder Kyrkan sprider i en underbar sådd av kärlek Evangeliets frö över hela världen. Från Rom till världens ände. Då du deltar i Kyrkans spridning över hela jorden, skall du föra världens ände till Påven, för att hela världen må vara en enda hjord under en enda Herde: ett enda apostolat!

Smedjan 638

Uppoffra din bön, din gottgörelse och dina handlingar i följande syfte: "ut sint unum!" – för att alla vi kristna skall ha en och samma vilja, ett och samma hjärta, en och...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Familjevallfärd

Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små...

Om Prelaten

Prelatens herdabrev

Prelatens herdabrev

Herdabrev som prelaten riktar till prelaturens medlemmar via Internet.
Här länkar vi till den engelska hemsidan, som publicerar prelatens herdabrev i början av varje månad.

Sociala initiativ