Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Hjälpmedel för maj månad

Om Opus Dei
Hjälpmedel för maj månad

Maj är en glad månad och ägnad åt Jungfrun Maria. Att umgås med Maria är en mycket bra genväg för att närma sig hennes Son. På Opus Deis hemsida...

En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

"Du behöver en bra samvetsrannsakan"

Betrakta uppmärksamt ditt handlande. Du kommer att se att du är full av fel som skadar dig och kanske även dem som finns i din närhet. Minns, min son, att bakterier inte är mindre farliga än vilddjur. Och du odlar dessa fel, dessa misstag – som man odlar bakterier i ett laboratorium – genom din brist på ödmjukhet, din brist på bön, din brist på pliktuppfyllelse, din brist på självinsikt

… Och sedan sprids sjukdomen i din omgivning från dessa smittohärdar.
Du behöver en bra daglig samvetsrannsakan som får dig att fatta konkreta föresatser om bättring, för att få dig att känna verklig smärta över dina brister, underlåtelser och synder. (Smedjan, nr. 481)

Omvändelsen är ett ögonblicks verk, helgelsen är en uppgift för hela livet. Kärlekens gudomliga frö, som Gud har sått i våra själar, strävar efter att växa, visa sig i verk, bära frukt som ständigt svarar mot...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...