Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Hjälpmedel för maj månad

Om Opus Dei
Hjälpmedel för maj månad

Maj är en glad månad och ägnad åt Jungfrun Maria. Att umgås med Maria är en mycket bra genväg för att närma sig hennes Son. På Opus Deis hemsida...

En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

"Barnen är det viktigaste"

Det finns två punkter av grundläggande betydelse för ett folks liv: lagarna om äktenskapet och lagarna om utbildningsväsendet. Där måste Guds barn stå fasta, kämpa väl och ädelt, av kärlek till alla människor. (Smedjan, nr. 104)

Faderskap och moderskap består inte bara i att föda barn: förmågan att ge liv – att delta i Guds skapande kraft – måste fortsätta i form av samarbete med den helige Andes verk och nå sin kulmen i fostran av sant kristna män och kvinnor.

Föräldrarna är barnens främsta uppfostrare, såväl på det mänskliga som på det övernaturliga planet, och de måste känna ansvar för detta uppdrag som kräver förståelse, klokhet, förmåga att lära ut och framför allt förmåga att älska, samt att man...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...