En dag i Maylis liv

Personligt
En dag i Maylis liv

Maylis restaurerar konstverk, och medan hon arbetar försöker hon samtala med Gud. Hon har valt det apostoliska celibatet, d.v.s. att ge sig själv...

Den helige Josemarías mässa

Om Opus Dei
Den helige Josemarías mässa

På den helige Josemarías minnesdag (26/6 2014) firades en högtidlig Mässa i Stockholms katolska Domkyrkan. Biskop Anders var huvudcelebrant....

Tadeo: grönt ljus för Herren

Personligt
Tadeo: grönt ljus för Herren

Tadeo funderade länge på möjligheten att bli präst. Sedan, en dag, medan han väntade på ett trafikljus, såg han klart: “Jodå, varför inte?”

Dagens meddelande

Om vördnad för jungfru Maria och rosenkransen

Den helige Josemaría hade alltid en mycket djup mariansk fromhet. Under rosenkransens månad publicerar vi nu några av Opus Deis grundares texter som flödade fram ur hans sonliga relation till jungfru Maria.

Författares förord för boken “Rosenkransen” (“Santo Rosario”) som den helige Josemaría skrivit.

Åt dessa män måste jag anförtro en hemlighet som mycket väl kan bli början på den väg som Kristus vill att de skall vandra.

Min vän: om du vill vara stor, så gör dig själv liten.

Att vara liten kräver att man tror som barn tror, älskar som barn älskar, överlämnar sig som barn överlämnar sig, ber som barn ber.

Allt detta är nödvändigt för att du skall kunna förverkliga det...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Biskop Álvaros biografi

Biskop Álvaros biografi

Biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Sociala initiativ

Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt...