Vårt arbete ger oss värdighet

Om Påven
Vårt arbete ger oss värdighet

I påven Franciskus trosundervisning om familjen onsdagen den 19 augusti låg fokus på arbete. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades...

Dagens text

"Religionen är människas största uppror"

Idag, då omgivningen är full av olydnad, skvaller, intriger och svek måste vi mer än någonsin älska lydnaden, uppriktigheten, lojaliteten, enkelheten; allt detta med en övernaturlig syn, som kommer att göra oss mer mänskliga. (Smedjan, nr. 530)

Religionen är det största uppror som en människa som vägrar att leva som ett djur kan göra, en människa som inte låter sig nöjas - som inte finner ro - innan hon lär känna Skaparen och umgås med Honom. Jag vill att ni skall vara rebeller, fria från alla snaror, för jag vill - Kristus vill - att ni, att vi, skall vara Guds barn. Slavar eller Guds barn: detta är vårt livs dilemma. Antingen är vi Guds barn eller slavar under högmodet, sinnligheten eller den ångestladdade egoism som verkar ...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Familjevallfärd

Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små...

Sociala initiativ