Bönen i familjen

Om Påven
Bönen i familjen

För audiensen nummer 100 valde påven att tala om bönen. Det är i familjen där man lär sig be. Han uppmuntrade föräldrarna att lära barnen att göra...

Dagens text

"Alla tiders största revolution"

Om vi kristna verkligen levde i överensstämmelse med vår tro, skulle det leda till alla tiders största revolution ... Hur effektiv medåterlösningen blir beror även på var och en av oss! - Tänk på det. (Plogfåran, nr. 945)

Du kommer att känna dig fullt ansvarig när du förstår att du bara har skyldigheter gentemot Gud. Det är han som ser till att tillerkänna dig rättighet (Plogfåran, nr. 946)

En tanke som kommer att hjälpa dig i svåra stunder: Ju mer min trohet ökar, desto bättre kommer jag att kunna bidra till att andra växer i samma dygd. - Och det är ju så tilldragande att känna varandras stöd! (Plogfåran, nr. 948)

Du löper stor risk för att nöja dig med att leva - eller med att tro att du måste...

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Den salige Alvaro

Den salige Alvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Personligt

Familjevallfärd

Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små...

Sociala initiativ